Voeten als Basis bij Elma Voeten als Basis bij Elma, gevestigd 10 Route de la Brande, 36160 Feusines, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Voeten als Basis bij Elma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Mijn praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voetenalsbasisbijelma.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Algemene Voorwaarden

 1. Afspraken
  Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden gemaakt. Dit kan telefonisch, per email, whatsapp of online via mijn website. De afspraak staat vast op het moment dat deze is bevestigd. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden die hier vermeld staan.
 2. Annuleren
  Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch, per email of via sms/whatsapp. Mocht de afspraak niet op tijd zijn afgezegd, zonder geldige reden, zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 3. Contra-indicatie
  Bij een eerste afspraak wordt een intakegesprek gevoerd. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan er worden besloten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.
  Om te voorkomen dat je op de afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raad ik nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak maakt.
 4. Gezondheid
  Zijn er medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan moet je dit aangeven tijdens het intakegesprek. Ook allergieën en andere beperkingen moet je melden.
  Indien je ongemak of pijn ervaart tijdens of na de behandeling, moet je dit melden.
 5. Aansprakelijkheid
  Voeten als Basis bij Elma, Praktijk voor VoetreflexPlus therapie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.
  Alle behandelingen die worden aangeboden, zijn geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak maakt.
  Wanneer jij je laat behandelen bij Voeten als Basis bij Elma, dan is dit geheel op eigen risico.
 6. Betalingen
  Behandelingen worden bij voorkeur contant betaald. Indien overeengekomen kan de betaling ook worden overgemaakt op het doorgegeven rekeningnummer.
 7. Privacy
  Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. De privacyverklaring vind je hier.
 8. Uitsluiting van deelname en behandeling
  Voeten als Basis bij Elma, Praktijk voor VoetreflexPlus therapie behoudt zich het recht jou van deelname of behandeling uit te sluiten.
 9. Overig
  Deze Algemene Voorwaarden en de op de internetsite vermelde informatie kunnen door Voeten als Basis bij Elma, Praktijk voor VoetreflexPlus therapie te allen tijde worden gewijzigd.

Chat openen
1
App me of spreek in
Hoi, hoe kan ik je helpen?